Astăzi, 29 septembrie 2017, prof. univ. dr. Nasty Vlădoiu, Președintele Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România, a primit vizita Excelenței Sale, Dl. Oleksandr Bankov, Ambasadorul Ucrainei în România, în cadrul programului Ambassadorial Round Table inițiat de către Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România. În cursul întrevederii, au avut loc discuții cu privire la dezvoltarea economică și comercială bilaterală prin proiecte de interes comun, cum ar fi: cooperarea economică transfrontalieră, turism, infrastructură etc. Printre altele, s-a discutat despre un eventual impact în relațiile economice și comerciale bilaterale datorat recentei adoptări a legislației privind reforma învățământului din Ucraina. În urma analizei, părțile au căzut de comun acord că rezultatul procesului de învățământ bilingv va ajuta în mod neechivoc desfășurarea relațiilor economice și comerciale bilaterale. Integrarea cetățenilor Ucrainiei de origine română va fi mult mai facilă în urma unui proces bilingv de învățare. Îngrijorarea privitoare la restricționarea dreptului de a învăța în limba maternă este o pseudo-problemă generată de superficialitatea și graba în care s-a interpretat forma legii nou adoptate. Legislația subsecventă privind aplicarea în mod concret a Legii-cadru, precum și dialogul între părți, vor evidenția în viitorul nu foarte îndepărtat faptul că legea ucraineană privind reforma învățământului creează mai multe avantaje decât dezavantaje.